ALGEMENE VOORWAARDEN PLECTRUM 2022

 

 

 • Tickets worden noch terugbetaald, noch geruild voor een ander evenement of festivaldag.
 • Verlies of diefstal van het ticket behoort tot de verantwoordelijkheid van de koper en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling.
 • Tickets die teveel werden aangekocht kunnen niet terugbetaald worden voor, tijdens of na het festival.
 • De ticketkoper dient zich te houden aan de ‘Wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen’ (BS 30 juli 2013).
 • Wijzigingen in de programmatie geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het ticket. De organisator is in geen geval aansprakelijk voor de stopzetting en/of afgelasting van het festival door overmacht (zoals o.a. ongewone weersomstandigheden, ziekte, overlijden of afwezigheid van een artiest).
 • De enige erkende ticketverkoper voor PLECTRUMFESTIVAL is Tickoweb.be.  Festival- en anders tickets gekocht op straat of via tweedehands veilingsites worden mogelijk geblacklist en geven geen toegang tot het festival.  
 • Tickets mogen niet voor commerciële of promotionele doeleinden gebruikt of aan derden verschaft worden zonder toestemming van de organisator. Kopers die tickets willen aankopen met als doel deze uit te delen aan klanten of andere kunnen contact nemen met de organisatie (info@plectrumfestival.be).
 • Namaak van het festivalticket wordt gerechtelijk vervolgd.
 • Identiteitscontrole van de koper door de organisator is te allen tijde mogelijk.
 • Enkel het ticket dat eerst aangeboden wordt, zal gevalideerd worden. Houders van een gekopieerd ticket zal de toegang en/of validatie worden geweigerd.
 • Het is uitdrukkelijk verboden enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien op de festivalsite zonder voorafgaande toelating van de organisator. Aanvragen kunnen verstuurd worden naar info@plectrumfestival.be. Behoudens toestemming van de organisator is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het festival zelf of de aantredende artiesten strikt verboden. Het uitdelen van flyers, reclamefolders of ander promomateriaal is verboden.
 • De officiële verkoop van t-shirts en souvenirs geschiedt uitsluitend binnen het festivalterrein.
 • Betreding van het festivalterrein impliceert instemming met alle preventieve en controlerende maatregelen die de organisator of de veiligheidsploeg neemt met inbegrip van mogelijke aftasting en onderzoek van tassen. Niet naleving van deze maatregelen leidt tot weigering of intrekking van toegangsrecht.
 • Het is niet toegestaan om specifieke voorwerpen mee te nemen op het festivalterrein. De bezoeker riskeert inbeslagname door de veiligheidsploegen. Het betreft hier glas, wapens, drugs, messen, materialen die als slagwapen kunnen gebruikt worden, etc. Het is aan de stewards om te beslissen of iets binnen mag op het terrein of niet.
 • De festivalbandjes worden nooit doorgegeven aan derden. Indien de stewards dit opmerken dan kan het festivalbandje in beslag worden genomen en de toegang ontzegt worden.
 • Er worden opnames en foto's gemaakt tijdens het festival. De kans bestaat dat de bezoeker wordt gefilmd en gefotografeerd. De bezoeker gaat akkoord met het gebruik van deze beelden door het festival en haar partners.
 • De organisator en eventuele medeorganisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schadegevallen en om het even welk gebeurlijk lichamelijk ongeval op de festivalweide en de parkeerterreinen, dit naar aanloop van, tijdens en na het festival. 
 • De artiesten, de organisator en haar medeorganisatoren niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval.
 • Aanvullende regelingen i.v.m. verplaatsing naar het festival, voedingsmiddelen en verblijfskosten die de koper op eigen initiatief heeft getroffen, zijn ten laste van de koper. Het festival is niet aansprakelijk voor vergeefse kosten bovenop de prijs van het/de ticket(s) en de hieraan verbonden reserveringskosten.